Disclaimer

De op deze website gepresenteerde informatie is bedoeld voor de algemene informatievoorziening. Ondanks het feit dat zorgvuldigheid wordt betracht bij het voorbereiden van de op deze website gepubliceerde informatie, kan niet worden ingestaan voor de juistheid / volledigheid ervan.

Beslissingen die u neemt op basis van de op deze website gepresenteerde informatie zijn geheel voor uw eigen rekening en risico. De auteur stelt zich niet aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van het gebruik van deze website, zowel direct als indirect.

Indien op deze website wordt verwezen naar pagina’s van externe partijen, is de auteur niet verantwoordelijk voor de content op deze pagina’s.